ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

UPU Gornja Vrba


Odluka o donošenju

ODLUKAG. VRBA Sl. vj. BPZ 21_2006.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

UPU-GORNJA_VRBA-1-1.pdf


2.1. ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROOPSKRBA

UPU-GORNJA_VRBA-1-2-1.pdf


2.2. ENERGETSKI SUSTAV - PLINOOPSKRBA

UPU-GORNJA_VRBA-1-2-2.pdf


2.3. KORIŠTENJE VODA : VODOOPSKRBNI SUSTAV

UPU-GORNJA_VRBA-1-2-3.pdf


2.4. KORIŠTENJE VODA : ODVODNJA OTPADNIH VODA

UPU-GORNJA_VRBA-1-2-4.pdf


2.5. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

UPU-GORNJA_VRBA-1-2-5.pdf


2. PROMET

UPU-GORNJA_VRBA-1-2.pdf


3.1 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

UPU-GORNJA_VRBA-1-3-1.pdf


4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE, OBLICI KORIŠTENJA

UPU-GORNJA_VRBA-1-4-1.pdf


4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE, NAČIN GRADNJE

UPU-GORNJA_VRBA-1-4-2.pdf