ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune(USKLAĐENJE)


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINESTARO PETROVO SELO(Sl. glasnik Općine Staro Petrovo Selo 03/06, 03/13, 01/14 i 04/15-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju „NN RH“ br. 15313)Srpanj,

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-TXT.pdf


Sl.gl.Općine SPS br 04-15

Sl.gl.Općine SPS br 04-15.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRBOVA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARO PETROVO SELO

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-8.pdf