ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU OKUČANI

ODLUKA O DONOSENJU OKUCANI IZVORNIK.pdf


GRANICA, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

O-OKUCANI-PPU-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-OKUCANI-PPU-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-OKUCANI-PPU-31.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV

O-OKUCANI-PPU-32.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-OKUCANI-PPU-33.pdf


UVJETI ZAŠTITE I KORIŠTENJA PROSTORA I

O-OKUCANI-PPU-41.pdf


UVJETI ZAŠTITE I KORIŠTENJA PROSTORA II

O-OKUCANI-PPU-42.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BENKOVAC

O-OKUCANI-PPU-51.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LAĐEVAC

O-OKUCANI-PPU-510.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LJEŠTANI

O-OKUCANI-PPU-511.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - OKUČANI

O-OKUCANI-PPU-512.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - OKUČANI

O-OKUCANI-PPU-512416.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠAGOVINA MAŠIČKA

O-OKUCANI-PPU-513.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠIRINCI

O-OKUCANI-PPU-514.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠIRINCI - KAMENOLOM STARČA

O-OKUCANI-PPU-514A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - TRNAKOVAC

O-OKUCANI-PPU-515.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - VRBOVLJANI

O-OKUCANI-PPU-516.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŽUBERKOVAC

O-OKUCANI-PPU-517.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BIJELA STIJENA

O-OKUCANI-PPU-52.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BOBARE

O-OKUCANI-PPU-53.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BOBARE - KAMENOLOM FUKINAC

O-OKUCANI-PPU-53A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BODEGRAJE

O-OKUCANI-PPU-54.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BODEGRAJE (KLAONICA)

O-OKUCANI-PPU-54A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - CAGE

O-OKUCANI-PPU-55.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ČAPRGINCI

O-OKUCANI-PPU-56.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ČOVAC

O-OKUCANI-PPU-57.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI DONJI

O-OKUCANI-PPU-58.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI GORNJI

O-OKUCANI-PPU-59.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI GORNJI - KAMENOLOM BUK

O-OKUCANI-PPU-59A.pdf