ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

UPU GOSPODARSKE ZONE JELAS-RUSCICA


Službeni vjesnik BPŽ 2415

160204121419294.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Promet i Elektroničke komunikacije

HR-ISPU-UPU2-01856-R01-IS-1-1.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Plinoopskrba, Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

HR-ISPU-UPU2-01856-R01-IS-3-1.pdf


2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA MREŽA Vodoopskrba i odvodnja

HR-ISPU-UPU2-01856-R01-IS-4-2.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU2-01856-R01-KN-1-1.pdf


4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU2-01856-R01-KN-1-2.pdf


3. UVIJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU2-01856-R01-ZP-3-1.pdf