ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOSENJU KOPANICA IZVORNIK

ODLUKA O DONOSENJU KOPANICA IZVORNIK.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-KOPANICA-PPUO-1-1.pdf


NAMJENA I KORIŠTENJE PORSTORA

O-KOPANICA-PPUO-1.pdf


ENERGETSKI SUSTAV

O-KOPANICA-PPUO-2-1.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-KOPANICA-PPUO-2-2.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-KOPANICA-PPUO-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - BERAVCI

O-KOPANICA-PPUO-4-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DIVOŠEVCI

O-KOPANICA-PPUO-4-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - MALA KOPANICA

O-KOPANICA-PPUO-4-3.pdf


GRAĐEVINSKO PORUČJE NASELJA, PROIZVODNO-POSLOVNIH ZONA, UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - VELIKA KOPANICAPROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA

O-KOPANICA-PPUO-4-4.pdf