ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune(PROČIŠĆENI)


Pročišćeni tekst PPUO Nova Kapela

Pročišćeni tekst PPUO Nova Kapela.pdf


0. NULTA KARTA

0. NULTA KARTA-TOČKE IZMJENA-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BATRINA I SEOCE

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-01-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BILI BRIG

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-02-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA NASELJA DONJI LIPOVAC

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-03-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DRAGOVCI

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-04-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI LIPOVAC

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-05-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA MAGIĆ MALA

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-06-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA NOVA KAPELA

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-07-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PAVLOVCI-STARA KAPELA

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-08-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SIČE

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-09-GX-02.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SREDNJI LIPOVAC

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-GP-4-10-GX-02.pdf


2.1.1. Cestovni promet 2.1.2. Željeznički promet 2.1.4. Riječni promet 2.1.5. Zračni promet

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-1-1-GX-02.pdf


2.2.1. Pošta 2.2.2. Javne telekomunikacije telefonska mreža

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-2-1-GX-02.pdf


2.3.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-3-1-GX-02.pdf


2.3.2. Elektroenergetika

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-3-2-GX-02.pdf


HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-1-GX-02

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-1-GX-02.pdf


2.4.2. Odvodnja otpadnih voda

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-2-GX-02.pdf


2.4.3. Uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-3-GX-02.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-KN-1-1-GX-02.pdf


3.0. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-ZP-1-1-GX-02.pdf


3.0. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.0. Područja posebnih ograničenja u kroištenju

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-ZP-2-1-GX-02.pdf


3.0. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

HR-ISPU-PPGO-02852-R02-ZP-3-1-GX-02.pdf