ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK03-2009.pdf


PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

O-OKUCANI-PPU-1-0.pdf


GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

O-OKUCANI-PPU-1-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-OKUCANI-PPU-1-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-OKUCANI-PPU-1-31.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV

O-OKUCANI-PPU-1-32.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-OKUCANI-PPU-1-33.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I. - Karta staništa

O-OKUCANI-PPU-1-41A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I. - Karta ekološke mreže

O-OKUCANI-PPU-1-41B.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II.

O-OKUCANI-PPU-1-42.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Okučani

O-OKUCANI-PPU-1-512.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Okučani

O-OKUCANI-PPU-1-512416.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠIRINCI: KAMENOLOM STARČA

O-OKUCANI-PPU-1-514.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BOBARE - KAMENOLOM FUKINAC

O-OKUCANI-PPU-1-53.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Cage

O-OKUCANI-PPU-1-55.pdf