ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE

ODLUKA O DONOSENJU RESETARI IZVORNIK.pdf


GRANICE, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA

O-RESETARI-PPU-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA

O-RESETARI-PPU-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA - PROMET

O-RESETARI-PPU-11.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-RESETARI-PPU-12.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV

O-RESETARI-PPU-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-RESETARI-PPU-21.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-RESETARI-PPU-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE ADŽAMOVCI

O-RESETARI-PPU-41.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE BRĐANI

O-RESETARI-PPU-42.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE BUKOVICA

O-RESETARI-PPU-43.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE DREŽNIK

O-RESETARI-PPU-44.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE GUNJAVCI

O-RESETARI-PPU-45.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE REŠETARI

O-RESETARI-PPU-46.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE ZAPOLJE

O-RESETARI-PPU-47.pdf