ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju Sl. vj. BPŽ 14-23

VJESNIK-14-2023.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-KN-1-1.pdf


1.A POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-IS-2-1.pdf


2.A ENERGETSKI SUSTAV Cijevni transport plina i plinoopskrba; Elektroenergetika

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-IS-3-1.pdf


2.B VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-IS-4-1.pdf


3.A UVIJETI KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja, Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja, Područja posebnih ograničenja u prostoru

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-ZP-1-1.pdf


3.B PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-ZP-3-2.pdf


4.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, Slavonski Šamac, Kruševica

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-GP-1-1.pdf


4.B GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, Kruševica-Dubočica

HR-ISPU-PPGO-03972-R03-GP-1-2.pdf