ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK24-2005.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-ORIOVAC-PPU-1.pdf


PROMET

O-ORIOVAC-PPU-2A.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-ORIOVAC-PPU-2B.pdf


NAFTA, PLIN I PLINOOPSKRBA

O-ORIOVAC-PPU-2C.pdf


ELEKTROENERGETIKA

O-ORIOVAC-PPU-2D.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

O-ORIOVAC-PPU-2E.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta i ograničenja u korištenju

O-ORIOVAC-PPU-3A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju

O-ORIOVAC-PPU-3B.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju

O-ORIOVAC-PPU-3C.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

O-ORIOVAC-PPU-3D.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

O-ORIOVAC-PPU-3E.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Bečic I POVREMENOG STANOVANJA

O-ORIOVAC-PPU-4A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Ciglenik

O-ORIOVAC-PPU-4B.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Kujnik

O-ORIOVAC-PPU-4C.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Lužani

O-ORIOVAC-PPU-4D.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Malino

O-ORIOVAC-PPU-4E.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Oriovac-Mlinci

O-ORIOVAC-PPU-4F.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Pričac

O-ORIOVAC-PPU-4G.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Radovanje

O-ORIOVAC-PPU-4H.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Živike

O-ORIOVAC-PPU-4J.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Slavonski Kobaš I GOSPODARSKE ZONE

O-ORIOVAC-PPU-4L.pdf