ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE REŠETARI

ODLUKA RESETARI IZMJ I DOP.pdf


0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

O-RESETARI-PPU-1-0.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA

O-RESETARI-PPU-1-1.pdf


2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-RESETARI-PPU-1-2.pdf