ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOSENJU BEBRINA I.ID

ODLUKA O DONOSENJU BEBRINA I.ID.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA UNUTAR I VAN NASELJA DUBOČAC

HR-ISPU-PPGO-00108-R02-4.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-00108-R02-KN-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-00108-R02-ZP-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU VODE

HR-ISPU-PPGO-00108-R02-ZP-2-2.pdf