ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju SL.vj. BPŽ 25-2021

Odluka o donošenju SL.vj. BPŽ 25-2021.pdf


OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05703-R04-KN-1-1.pdf


6.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - SIKIREVCI

HR-ISPU-PPGO-05703-R04-GP-1-2.pdf