ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune


Sluzbeni-glasnik-br.8

Sluzbeni-glasnik-br.8.pdf


OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

HR-ISPU-PPGO-05703-R05-0.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05703-R05-KN-1-1.pdf


4. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05703-R05-ZP-1-3.pdf


6.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - SIKIREVCI

HR-ISPU-PPGO-05703-R05-GP-1-2.pdf