ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK13-2008.pdf


PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

O-DAVOR-PPU-1-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-DAVOR-PPU-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAV - Promet

O-DAVOR-PPU-1-2A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAV - Energetski sustav

O-DAVOR-PPU-1-2C.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAV - Vodnogospodarski sustav

O-DAVOR-PPU-1-2D.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Uvjeti korištenja

O-DAVOR-PPU-1-3A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

O-DAVOR-PPU-1-3B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Davor

O-DAVOR-PPU-1-4A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Orubica

O-DAVOR-PPU-1-4B.pdf