ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK

ODLUKA O DONOSENJU CERNIK IZVORNIK.pdf


GRANICE, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA

O-CERNIK-PPU-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-CERNIK-PPU-1.pdf


PROMET

O-CERNIK-PPU-11.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - ENERGETSKI SUSTAV

O-CERNIK-PPU-2.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA - ODVODNJA

O-CERNIK-PPU-21.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-CERNIK-PPU-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - BAĆIN DOL

O-CERNIK-PPU-41.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - CERNIČKA ŠAGOVINA

O-CERNIK-PPU-410.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - ŠUMETLICA

O-CERNIK-PPU-411.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - ŠUMETLICA - STRNAC

O-CERNIK-PPU-4111.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - BANIĆEVAC

O-CERNIK-PPU-42.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - CERNIK

O-CERNIK-PPU-43.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE GILETINCI

O-CERNIK-PPU-44.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - GOLOBRDAC

O-CERNIK-PPU-45.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - OPATOVAC

O-CERNIK-PPU-46.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - OPRŠINAC

O-CERNIK-PPU-47.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - PODVRŠKO

O-CERNIK-PPU-48.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - SINLIJE

O-CERNIK-PPU-49.pdf