ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1.ID Gospodarska zona Cernik


ODLUKA_O_DONOSENJU_CERNIK_09_13

ODLUKA_O_DONOSENJU_CERNIK_09_13.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MREŽE - PROMETNA I ULIČNA MREŽA

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MREŽE - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MREŽE - ELEKTROENEREGETIKA

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-IS-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MREŽE - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-IS-4-1.pdf


PODRUČJE PROVEDENIH IiD OZNAČENO NA OSNOVNOM PLANU

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-KN-0-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-KN-1-1.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-KN-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITA PROSTORA

HR-ISPU-UPU1-00469-R02-ZP-1-1.pdf