ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju PPUO Cernik II. I&D

ODLUKA O DONOŠENJU CERNIK_09_13 IIID.pdf


Građevinsko područje naselja - BAĆIN DOL

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-1.pdf


Građevinsko područje naselja - BANIĆEVAC

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-2.pdf


Građevinsko područje naselja - CERNIK

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-3.pdf


Građevinsko područje naselja - GILETINCI

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-4.pdf


Građevinsko područje naselja - GOLOBRDAC

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-5.pdf


Građevinsko područje naselja - OPATOVAC

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-6.pdf


Građevinsko područje naselja - OPRŠINAC

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-7.pdf


Građevinsko područje naselja - PODVRŠKO

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-8.pdf


Građevinsko područje naselja - SINLIJE

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-9.pdf


Građevinsko područje naselja - CERNIČKA ŠAGOVINA

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-A.pdf


Građevinsko područje naselja Šumetlica i Izdvojeno građevinsko područje STRMAC

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-B.pdf


Građevinsko područje naselja ŠUMETLICA

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-GP-1-C.pdf


Promet, pošta i telekomunikacije

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-IS-1-1.pdf


Energetski sustav: PLIN, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-IS-3-2.pdf


Vodnogospodarski sustav; ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-IS-4-1.pdf


Korištenje i namjena površina - POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-KN-1-1.pdf


Oznaka provedenih zahvata u II. Izmjenama i dopunama PPUO Cernik

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-NK-0-0.pdf


Uvjeti korištenja i zaštite prostora

HR-ISPU-PPGO-00469-R03-ZP-1-1.pdf