ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU DONJI ANDRIJEVCI

ODLUKA O DONOSENJU DONJI ANDRIJEVCI IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-1.pdf


PROMET

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-2A.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-2B.pdf


ELEKTROENERGETIKA

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-2C.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-2D.pdf


PLINOOPSKRBA I PRODUKTOVODI

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-2E.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-3A.pdf


PRIRODNO NASLJEĐE

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-3B.pdf


KULTURNA DOBRA

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-3C.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE -DONJI ANDRIJEVCI

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-4B1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE -NOVO TOPOLJE

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-4B2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE -STARO TOPOLJE

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-4B3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE -SREDANCI

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-4B4.pdf


PROMJENE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA U ODNOSU NA VAŽEĆI PLAN

O-DONJI ANDRIJEVCI-PPU-5.pdf


s