ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

Sl. vjesnik 26_15.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BERAVCI - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-02518-R04-GP-1-1.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-04766-R04-ZP-2-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VELIKA KOPANICA - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-67849-R04-GP-1-4.pdf