ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

Odluka o donošenju_3IID_PPUO_Vrpolje_Sl.vj.BPZ 8-21.pdf


0. Točke izmjena

HR-ISPU-PPGO-05142-R04-0.pdf.pdf


2.A Promet, pošta i telekomunikacije

HR-ISPU-PPGO-05142-R04-IS-2-1.pdf


2.C Plin i nafta

HR-ISPU-PPGO-05142-R04-IS-3-1.pdf


2.B Elektroopskrba

HR-ISPU-PPGO-05142-R04-IS-3-2.pdf


2.D Vodnogospodarski sustav

HR-ISPU-PPGO-05142-R04-IS-4-1.pdf


1. korištenje i namjena prostora

HR-ISPU-PPGO-05142-R04-KN-1-1.pdf


4.B Građevinska područja naselja Stari Perkovci

HR-ISPU-PPGO-60267-R04-GP-1-1.pdf


4.B Građevinska područja naselja Čajkovci

HR-ISPU-PPGO-71161-R04-GP-1-2.pdf


4.B Građevinska područja naselja Vrpolje

HR-ISPU-PPGO-71161-R04-GP-1-3.pdf