ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK01-2010.pdf


GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, CIJEVNI TRANSPORT PLINA, ELEKTROENERGETIKA

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, VODOOPSKRBA I DOVODNJA OTPADNIH VODA

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-3-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, UREĐENJE VODOTOKA I VODA

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-3-4.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II.

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-4-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II.

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-4-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJI VAROŠ

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJI VAROŠ

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE, ZONE GOSPODARSKE NAMJENE GREĐANI

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-3-A.pdf


GRAĐEVISNKO PODRUČJE NASELJA NOVI VAROŠ

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-4.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STARA GRADIŠKA

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-6.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE ZONE GOSPODARSKE NAMJENE USKOCI

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-7-A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI

O-STARA GRADIŠKA-PPU-1-5-7.pdf