ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA O DONOSENJU DRAGALIC I&D.pdf


1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-1-A.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 2.A. PROMET

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-2-A.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 2.B. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-2-B.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 2.C. ENERGETSKI SUSTAV

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-2-C.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 2.D. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-2-D.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.A. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-3-A.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.B. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-3-B.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.C. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-3-c.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. DONJI BOGIĆEVCI

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-A-1.pdf


GRAŠEVINSKA PODRUČJA K.O. DONJI BOGIĆEVCI

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-A-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. GORNJI BOGIĆEVCI

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-A-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. DRAGALIĆ

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-B-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. DRAGALIĆ

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-B-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. GORICE

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-C-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. GORICE

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-C-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. MAŠIĆ

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-D-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. MAŠIĆ

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-D-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. MEDARI

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-E-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. MEDARI

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-E-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA K.O. POLJANE

O-DRAGALIĆ-PPUO-1-4-F.pdf