ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA_O_DONOSENJU_VJESNIK15-2005

ODLUKA_O_DONOSENJU_VJESNIK15-2005.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-BEBRINA-PPU-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

O-BEBRINA-PPU-2A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-BEBRINA-PPU-2B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV

O-BEBRINA-PPU-2C.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-BEBRINA-PPU-2D.pdf


UVJET KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

O-BEBRINA-PPU-3A.pdf


UVJET KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-BEBRINA-PPU-3B.pdf


UVJET KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - VODE

O-BEBRINA-PPU-3C.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BANOVCI

O-BEBRINA-PPU-4A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BEBRINA

O-BEBRINA-PPU-4B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DUBOČAC

O-BEBRINA-PPU-4C.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - KANIŽA

O-BEBRINA-PPU-4D.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - STUPNIČKI KUTI

O-BEBRINA-PPU-4E.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠUMEĆE

O-BEBRINA-PPU-4F.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ZBJEG

O-BEBRINA-PPU-4G.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA TURISTIČKE I GOSPODARSKE ZONE - MIGALOVCI

O-BEBRINA-PPU-4H.pdf