ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU

ODLUKA O DONOŠENJU_VJESNIK06-2005.pdf


GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

O-STARA GRADISKA-PPU-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-STARA GRADISKA-PPU-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-STARA GRADISKA-PPU-31.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA - ELEKTROENERGETIKA

O-STARA GRADISKA-PPU-32.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA - ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-STARA GRADISKA-PPU-33.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA

O-STARA GRADISKA-PPU-34.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I.

O-STARA GRADISKA-PPU-41.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II.

O-STARA GRADISKA-PPU-42.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI VAROŠ

O-STARA GRADISKA-PPU-51.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GORNJI VAROŠ

O-STARA GRADISKA-PPU-52.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GREĐANI

O-STARA GRADISKA-PPU-53.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - ZONA GOSPODARSKE NAMJENE GREĐANI

O-STARA GRADISKA-PPU-53A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - NOVI VAROŠ

O-STARA GRADISKA-PPU-54.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - PIVARE

O-STARA GRADISKA-PPU-55.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - STARA GRADIŠKA

O-STARA GRADISKA-PPU-56.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - USKOCI

O-STARA GRADISKA-PPU-57.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - ZONE GOSPODARSKE NAMJENE USKOCI

O-STARA GRADISKA-PPU-57A.pdf