ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune


Službeni glasnik br. 72017

sluzbeni-glasnik-br-7-18.12.2017..pdf


0.TOČKE IZMJENA

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-0.pdf


1.0 GRANICE, ADMINISTRATIVNIH SJEDIŠTA I SUSTAV NASELJA

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-1.pdf


1.2. PROMET,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-IS-1-1.pdf


2.1. ENERGETSKI SUSTAV: PLIN, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-IS-3-2.pdf


2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV; ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-IS-4-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA; POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-KN-1-1.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-00469-R05-ZP-1-1.pdf


4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BAĆIN DOL

HR-ISPU-PPGO-00558-R05-GP-1-1.pdf


4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BANIĆEVAC

HR-ISPU-PPGO-00868-R05-GP-1-2.pdf


4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - CERNIK

HR-ISPU-PPGO-07935-R05-GP-1-3.pdf


4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GILETINCI

HR-ISPU-PPGO-17736-R05-GP-1-4.pdf


4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GOLOBRDAC

HR-ISPU-PPGO-18309-R05-GP-1-5.pdf


4.6. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - OPATOVAC

HR-ISPU-PPGO-45136-R05-GP-1-6.pdf


4.7.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - OPRŠINAC

HR-ISPU-PPGO-45217-R05-GP-1-7.pdf


4.8. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - PODVRŠKO

HR-ISPU-PPGO-49875-R05-GP-1-8.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SINLIJE

HR-ISPU-PPGO-57622-R05-GP-1-9.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠAGOVINA CERNIČKA

HR-ISPU-PPGO-62570-R05-GP-1-A.pdf


4.11. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠUMETLICA

HR-ISPU-PPGO-64327-R05-GP-1-B.pdf


4.12. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠUMETLICA I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE STRMAC

HR-ISPU-PPGO-64327-R05-GP-1-C.pdf