ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Sl.vj.BPZ_1-2019

Odluka_o_donosenju_Sl.vj.BPZ_1-2019.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMETNA INFRASTRUKTURA

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKA MREŽA

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTROENERGETSKA MREŽA

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-IS-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBNA MREŽA

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-IS-4-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA UREĐENJE VODOTOKA I VODA

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-IS-4-2.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - VODNO GOSPODARSTVO

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-IS-4-4.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-KN-1-1.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVIJETA KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U PROSTORU

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-ZP-2-1.pdf


PODRUČJE PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-0146-R04-ZP-3-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GUNDINCI

HR-ISPU-PPGO-23051-R04-GP-1-1.pdf


PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

PREGLEDNA_KARTA.pdf