ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

5. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

Službeni vjesnik 26-2020.pdf


0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

HR-ISPU-PPGO-03093-R06-0.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-03093-R06-KN-1-1.pdf


4.F. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Oriovac, IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJAOriovac - Mlinci IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA Oriovac

HR-ISPU-PPGO-45519-R06-GP-1-6.pdf