ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune UPU Gornja Vrba


Sl_novine_Gornja_Vrba-1-2019

Sl_novine_Gornja_Vrba-1-2019.pdf


0. Obuhvat izmjena i dopuna

0. Obuhvat izmjena i dopuna1IDUPUGV.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-1-1.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-2-1.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-3-1.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-3-2.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-4-1.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-KN-1-1.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-KN-1-2.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-ZP-1-3.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-ZP-3-2.pdf