ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOSENJU KOPANICA IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA O DONOSENJU KOPANICA IZMJENE I DOPUNE.pdf


OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

O-KOPANICA-PPUO-1-0.pdf


NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA

O-KOPANICA-PPUO-1-1-1.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-KOPANICA-PPUO-1-1-2.pdf


ENERGETSKI SUSTAV

O-KOPANICA-PPUO-1-2-1.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-KOPANICA-PPUO-1-2-2.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-KOPANICA-PPUO-1-3.pdf


GRAĐEVINSKO PORUČJE NASELJA, PROIZVODNO-POSLOVNIH ZONA, UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - VELIKA KOPANICAPROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA

O-KOPANICA-PPUO-1-4-4.pdf