ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

Odluka o donošenju Sl.vj.BPŽ 10-16.pdf


2.A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav

HR-ISPU-PPGO-05690-R03-IS-3-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05690-R03-KN-1-1.pdf


4.C GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Sjeverna gospodarska zona

HR-ISPU-PPGO-19666-R03-GP-1-2.pdf