ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

Službeni vjesnik 24-2017.pdf


4 A GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Bečic I IZDVOJENIDIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA BEČIC

HR-ISPU-PPGO-01759-R05-GP-1-1.pdf


0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-0.pdf


2.A. PROMET

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-IS-1-1.pdf


2. B. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-IS-1-2.pdf


2.D. ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-IS-3-2.pdf


2.E. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-IS-4-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-KN-1-1.pdf


3.A. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja posebnih uvijeta i ograničenja u korištenju

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-ZP-1-1.pdf


3.C. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA Područja posebnih ograničenja u korištenju

HR-ISPU-PPGO-03093-R05-ZP-2-2.pdf


4.B. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Ciglenik I IZDVOJENOGRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA CIGLENIK

HR-ISPU-PPGO-09249-R05-GP-1-2.pdf


4.C. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Kujnik

HR-ISPU-PPGO-33235-R05-GP-1-3.pdf


4.D. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Lužani

HR-ISPU-PPGO-37028-R05-GP-1-4.pdf


4.E. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Malino

HR-ISPU-PPGO-38768-R05-GP-1-5.pdf


4.F. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Oriovac, IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJAOriovac - Mlinci IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA Oriovac

HR-ISPU-PPGO-45519-R05-GP-1-6.pdf


4.G. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Pričac

HR-ISPU-PPGO-52027-R05-GP-1-7.pdf


4. H. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Radovanje

HR-ISPU-PPGO-53643-R05-GP-1-8.pdf


4.I. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Slavonski Kobaš | IZDVOJENAGRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKIH ZONA I GROBLJA

HR-ISPU-PPGO-58220-R05-GP-1-9.pdf


4.J. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Živike

HR-ISPU-PPGO-74365-R05-GP-1-A.pdf