ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune(PROČIŠĆENI)


Sl.n.Opcine_Gornja_Vrba_br.2-2019_PPUO_procisceni_tekst

Sl.n.Opcine_Gornja_Vrba_br.2-2019_PPUO_procisceni_tekst.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-1-1-GX.pdf


POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-2-1-GX.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-4-1-GX.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA>

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-KN-1-1-GX.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-ZP-1-1-GX.pdf


PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-ZP-2-1-GX.pdf


PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-ZP-2-4-GX.pdf


ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-ZP-3-2-GX.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJA VRBA

HR-ISPU-PPGO-12475-R04-GP-1-2-GX.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJA VRBA

HR-ISPU-PPGO-19666-R04-GP-1-1a-GX.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE SJEVERNA GOSPODARSKA ZONA

HR-ISPU-PPGO-19666-R04-GP-1-1b-GX.pdf