ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

20033081337783.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.A. PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-03034-R04-IS-1-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.B. ENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-03034-R04-IS-3-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.C VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM

HR-ISPU-PPGO-03034-R04-IS-4-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-03034-R04-KN-1-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVI GRAD

HR-ISPU-PPGO-43818-R04-GP-1-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA OPRISAVCI

HR-ISPU-PPGO-45209-R04-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA POLJANCI

HR-ISPU-PPGO-50270-R04-GP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PRNJAVOR

HR-ISPU-PPGO-52418-R04-GP-1-4.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STRUŽANI

HR-ISPU-PPGO-61140-R04-GP-1-5.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVILAJ

HR-ISPU-PPGO-62413-R04-GP-1-6.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA TRNJANSKI KUTI

HR-ISPU-PPGO-65846-R04-GP-1-7.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ZOLJANI

HR-ISPU-PPGO-73482-R04-GP-1-8.pdf