ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Gospodarsko-proizvodna zona “Bjelis Zapad”


ODLUKA O DONOŠENJU_UPU PROIZVODNE ZONE BJELIŠ ZAPAD_Sl.vj. BPŽ_19-2008

ODLUKA O DONOŠENJU_UPU PROIZVODNE ZONE BJELIŠ ZAPAD_Sl.vj. BPŽ_19-2008.pdf


PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-IS-1-1.pdf


PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-IS-2-1.pdf


PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-IS-3-1.pdf


PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-IS-3-2.pdf


PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-IS-4-1.pdf


PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-KN-1-1.pdf


NAČINI I UVJETI GRADNJE - OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-KN-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-ZP-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA  - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE - UREĐENJE ZEMLJIŠTA

HR-ISPU-UPU4-03964-R01-ZP-3-1.pdf