ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Novogradiski-glasnik-02_2021

Novogradiski-glasnik-02-2021.pdf


NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA

0. NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-1-1-a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-1-1-b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-2-1-a.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-2-1-b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-3-2-b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-4-1-b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-4-2-b.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-1-1-a.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-1-1-b.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-1-2-a.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-ZP-1-1-a.pdf