ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

PPUGNG-ID_Odluka-o-donosenju_Novogradiski-glasnik_2014-10.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE KOVAČEVAC

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE LJUPINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-4-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE PRVČA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-4-4.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-1-1.pdf


GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I PROMET

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-4-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA, OBRADA, SKLADIŠTENJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-4-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - UREĐENJE VODOTOKA I VODA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-IS-4-3.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-KN-1-1.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I.

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-ZP-1.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA II.

HR-ISPU-PPGO-02844-R05-ZP-2.pdf