ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune(Pročišćeni)


Novogradiski-glasnik-05-2021_GUP

Novogradiski-glasnik-05-2021_GUP.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-4-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-1-1.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-1-2.pdf


MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-1-3.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-KN-2-1.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-ZP-2-3.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA

HR-ISPU-GUP1-02844-R04-ZP-2-3.pdf