ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju_2.I&D PPUG Sl.Brod_Sl.gl.grada Sl. Broda 3-14

Odluka o donošenju_2.I&D PPUG Sl.Brod_Sl.gl.grada Sl. Broda 3-14.pdf


3. UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.2.1. ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-ZP-3-2.pdf


4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-4.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA , 1.2 PROMET

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-1-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, 1.3. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-2-1.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.1.1. CIJEVNI TRASPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-3-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.1.2. ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-3-2.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.2.1. VODOOPSKRBA I KORIŠTENJE VODA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-4-1.pdf


2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.2.2. UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-4-3.pdf


2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.2.3. ODVODNJA OTPADNIH VODA, 2.2.4. OBRADA SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-IS-5-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, 1.1. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-KN-1-1.pdf


3.UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.1.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-ZP-1-3.pdf


3.UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-ZP-2-1.pdf


3. UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.2.2. PODRUČJA I DJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-3964-R03-ZP-2-4.pdf