ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

sluzbeni_glasnik_GUP_SB.pdf


1.2. PROMET

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-1-1.pdf


1.3. Pošta i elektroničke komunikacije

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-2-1.pdf


3.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-3-1.pdf


3.2. Elektroenergetika

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-3-2.pdf


3.3. VODOOPSKRBA

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-4-1.pdf


3.4. Odvodnja otpadnih voda

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-4-2.pdf


3.5. Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-IS-4-3.pdf


1.1. Korištenje i namjena prostora

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-KN-1-1.pdf


4.5. Način i uvjeti gradnje

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-KN-1-2.pdf


4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-ZP-1-3.pdf


4.2. Područja posebnih uvjeta korištenja - Područja posebnih ograničenja u korištenju, krajobraz, tlo, vode

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-ZP-2-1.pdf


4.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-ZP-2-4.pdf


2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-ZP-3-1.pdf


4.3. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

HR-ISPU-GUP1-03964-R03-ZP-3-2.pdf