ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune(2008)


ODLUKA O DONOŠENJU S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE

ODLUKA O DONOSENJU SL BROD 2 IZMJENE I DOPUNE .pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - katastar

G-SB-GUP-2-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

G-SB-GUP-2-11.pdf


PROMET

G-SB-GUP-2-12.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

G-SB-GUP-2-13.pdf


MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

G-SB-GUP-2-2.pdf


PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

G-SB-GUP-2-31.pdf


ELEKTROENERGETIKA

G-SB-GUP-2-32.pdf


VODOOPSKRBA

G-SB-GUP-2-33.pdf


ODVODNJA OTPADNIH VODA

G-SB-GUP-2-34.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I MELIORACIJSKA ODVODNJA

G-SB-GUP-2-35.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA GRADITELJSKA BAŠTINA

G-SB-GUP-2-41.pdf


KRAJOBRAZ, TLO, VODE - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU

G-SB-GUP-2-42.pdf


ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

G-SB-GUP-2-43.pdf


PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

G-SB-GUP-2-44.pdf