ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Gospodarsko-proizvodna zona “Đuro Đaković”


ODLUKA O DONOŠENJU_GOSPODARSKO-PROIZVODNA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆ_Sl.vj.BPŽ_10-2008

ODLUKA O DONOŠENJU_GOSPODARSKO-PROIZVODNA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆ_Sl.vj.BPŽ_10-2008.pdf


OSNOVNA GEODETSKA PODLOGA S GRANICOM OBUHVATA PLANA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-1.pdf


POSTOJEĆE STANJE KORIŠTENJA I NAMJENE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-2.pdf


PLANIRANO KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-3.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-IS-1-1.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-IS-2-1.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-IS-3-1.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-IS-3-2.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-IS-4-1.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE , RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-KN-1-1.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-KN-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU3-03964-R01-ZP-1-1.pdf