ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Veliko Polje - Sjever


Odluka o donošenju UPU Veliko Polje-Sjever Sl.vj. BPŽ 18-2007

Odluka o donosenju UPU Veliko Polje-Sjever Sl.vj. BPZ 18-2007.pdf


PROMET

HR-ISPU-UPU1-03964-R01-IS-1-1.pdf


TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-UPU1-03964-R01-IS-2-1.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-UPU1-03964-R01-IS-4-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA

HR-ISPU-UPU1-03964-R01-KN-1-1.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU1-03964-R01-ZP-3-1-1.pdf


OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU1-03964-R01-ZP-3-1.pdf