ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Proizvodno-pposlovna zona “Jelas”


Odluka o donošenju_sluzbeni_glasnik_grada SB_5-15

Odluka o donošenju_sluzbeni_glasnik_grada SB_5-15.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-IS-1-1.pdf


PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-IS-3-2.pdf


PROMETNA. ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJA I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-KN-1-1.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-KN-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINE - OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-ZP-0-0.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - UVJETI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU5-03964-R01-ZP-2-2.pdf