ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune - Pročišćeni tekst


Novogradiski-glasnik-07_2018

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-TX-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-1-1-A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-1-1-B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-2-1-A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-2-1-B.pdf


CIJEVNI TRANSPORT PLINA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-3-1-A.pdf


CIJEVNI TRANSPORT PLINA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-3-1-B.pdf


ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-3-2-A.pdf


ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-3-2-B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-4-1-A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-4-1-B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-4-2-A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-IS-4-2-B.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-KN-1-1-A.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-KN-1-1-B.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-KN-1-2-A.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-KN-1-2-B.pdf


MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-KN-1-3-A.pdf


MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-KN-1-3-B.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-ZP-1-1-A.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-ZP-1-1-B.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-ZP-3-1-A.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-ZP-3-1-B.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-ZP-3-2-A.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-GUP2-02844-R03-ZP-3-2-B.pdf