ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

7. Izmjene i dopune


Novogradiski-glasnik-02_2021

Novogradiski-glasnik-02-2021.pdf


0. GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA, SUSTAV NASELJA

0.A NULTA KARTA-POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-3a.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-3b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-2-1.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-3-1.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-3-2.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-4-1.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA; OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-KN-1-1.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE , UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I.

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-ZP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE KOVAČEVAC

HR-ISPU-PPGO-31119-R08-GP-1-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE LJUPINA

HR-ISPU-PPGO-37214-R08-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE PRVČA

HR-ISPU-PPGO-52710-R08-GP-1-4.pdf