ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

6. Izmjene i dopune(Pročišćeni)


Novogradiski-glasnik-09_2018

Novogradiski-glasnik-09_2018.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-GP-1-3a-GX.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-GP-1-3b-GX.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-1-1-GX.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-2-1-GX.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-2-4-GX.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-3-2-GX.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-4-1-GX.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA; OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-4-2-GX.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - UREĐENJE VODOTOKA I VODA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-IS-4-3-GX.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-KN-1-1-GX.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE , UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA II.

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-ZP-1-1-GX.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE , UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I.

HR-ISPU-PPGO-02844-R07-ZP-1-3-GX.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE KOVAČEVAC

HR-ISPU-PPGO-31119-R07-GP-1-1-GX.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE LJUPINA

HR-ISPU-PPGO-37214-R07-GP-1-2-GX.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE PRVČA

HR-ISPU-PPGO-52710-R07-GP-1-4-GX.pdf