ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Povijesno-urbanistička cjelina s gradskom tvrđavom


Odluka o donošenju

Odluka o donošenju_Sl.gl. Grada Slavonskog Broda_br.1_2011.pdf


2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALANA INFRASTRUKTURNA MREŽA 9.PROMET

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-IS-1-1.pdf


2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.2 TELEKOMUNIKACIJSKI SUSTAV

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-IS-2-1.pdf


2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.3 PLINOOPSKRBNI I ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-IS-3-1.pdf


2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 2.4 VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-IS-4-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-KN-1-1.pdf


3. UVJETI UREĐENJA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.2 URBANA PRAVILA

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-KN-1-2.pdf


3. UVJETI UREĐENJA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. GRADITELJSKA I PRIRODNA BAŠTINA

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-ZP-1-1.pdf


4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-ZP-3-1.pdf


5. OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU2-03964-R01-ZP-3-2.pdf