ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju Sl. Vjesnik BPŽ 222007

VJESNIK22-2007.pdf


PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

PPUG-SB-1-1-1-1.pdf


PROMET

PPUG-SB-1-1-1-2.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

PPUG-SB-1-1-1-3.pdf


CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

PPUG-SB-1-2-2-1-1.pdf


ELEKTROENERGETIKA

PPUG-SB-1-2-2-1-2.pdf


VODOOPSKRBA I KORIŠTENJE VODA

PPUG-SB-1-2-2-2-1.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

PPUG-SB-1-2-2-2-2.pdf


2.2.3. ODVODNJA OTPADNIH VODA; 2.2.4. OTPAD

PPUG-SB-1-2-2-2-34.pdf


ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

PPUG-SB-1-3-3-1-1.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZAŠTITE

PPUG-SB-1-3-3-1-2.pdf


PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

PPUG-SB-1-3-3-1-3.pdf


PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

PPUG-SB-1-3-3-2-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

PPUG-SB-1-4.pdf