ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

7. Izmjene i dopune(pročišćeni)


Novogradiski-glasnik-05-2021

Novogradiski-glasnik-05-2021.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-3-a.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-3-b.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-2-1.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-3-1.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-3-2.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-4-1.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA; OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-4-2.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - UREĐENJE VODOTOKA I VODA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-IS-4-3.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-KN-1-1.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE , UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I.

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-ZP-1-3.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE , UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA II.

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-ZP-3-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE KOVAČEVAC

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-1.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE LJUPINA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE PRVČA

HR-ISPU-PPGO-02844-R08-GP-1-4.pdf